Uprawnienia technika farmacji

ARZERRA żółtaczka

Technik farmacji jest bardzo popularnym kierunkiem, oferowanym przez wiele szkół policealnych. Uczniowie uczęszczają na podobne zajęcia, co studenci uczelni wyższych na kierunku farmacja. Istnieje jednak spora różnica w uprawnieniach technika i magistra farmacji.

Osoby, które uzyskały dyplom technika farmacji, zobowiązane są do odbycia obowiązkowych, kilkuletnich praktyk w aptece. W tym czasie technik zapoznaje się ze specyfiką pracy w aptece, a także wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce. Podczas odbywania praktyki, technicy farmacji nie mogą samodzielnie wytwarzać leków, a jedynie pełnić czynności pomocnicze. Każdy technik posiada opiekuna, w postaci kierownika apteki lub wyznaczonego magistra farmacji.

Po pozytywnym ukończeniu praktyk oraz uzyskaniu uprawnień, technik farmacji może samodzielnie wykonywać wszystkie czynności uregulowane w Prawie Farmaceutycznym. Jednym z nich jest samodzielne wytwarzanie określonych leków. Wyjątkiem są jednak leki o silnym działaniu, o właściwościach odurzających czy psychotropowych z grupy I-P, II-P. W przeciwieństwie do osób, które uzyskały tytuł magistra, technicy nie mają obowiązku uczestnictwa w konferencjach oraz ciągłego doszkalania się. Kwestia ta zależy od ambicji i chęci techników.

Ponadto Prawo Farmaceutyczne nakłada na apteki obowiązek, aby podczas godzin ich otwarcia, obecny był magister farmacji. Oznacza to, iż technik farmacji nie może pozostawać sam.

Chore dziecko w szkole narażone jest na zarażenie ospą innych dzieci oraz nauczycieli

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

farmaceuta.postep.edu.pl © 2020 | Newsphere by AF themes.