Praktyki i staże kluczem do sukcesu!

W zawodzie farmaceuty zarówno praktyki, jak i staż jest obligatoryjny. Technik farmacji zgodnie z planem nauczania musi odbyć praktyki, które wliczają się do jego wykształcenia. Zazwyczaj te praktyki trwają ok. dwóch miesięcy. Natomiast w przypadku magistrów farmacji obowiązkowy jest staż, który trwa pół roku i jest wliczany do okresu studiów. Z tego właśnie powodu studia farmaceutyczne trwają obecnie 5,5 roku. O ile w przypadku technika farmacji praktyki ograniczają się zazwyczaj do pracy w aptece, najczęściej w charakterze sprzedawcy, o tyle w przypadku magistra farmacji są one znacznie bardziej rozbudowane. Czytaj dalej Praktyki i staże kluczem do sukcesu!