Leki pod kontrolą

W państwowej służbie zdrowia niezwykle ważną rolę pełnią aptekarze. To właśnie oni są odpowiedzialni za odpowiedni przepływ leków i prowadzenie niezbędnej dokumentacji, zwłaszcza jeśli chodzi o leki refundowane i te, które są wydawane na receptę. Zadanie to jest niezwykle ważne w obecnym kształcie służby zdrowia, ponieważ pacjent nie może dobrowolnie wykupić lek, który tylko zechce. Istotna jest bowiem konsultacja z lekarzem, który ma uprawnienie, żeby go wypisać. Czytaj dalej Leki pod kontrolą

Praktyki i staże kluczem do sukcesu!

W zawodzie farmaceuty zarówno praktyki, jak i staż jest obligatoryjny. Technik farmacji zgodnie z planem nauczania musi odbyć praktyki, które wliczają się do jego wykształcenia. Zazwyczaj te praktyki trwają ok. dwóch miesięcy. Natomiast w przypadku magistrów farmacji obowiązkowy jest staż, który trwa pół roku i jest wliczany do okresu studiów. Z tego właśnie powodu studia farmaceutyczne trwają obecnie 5,5 roku. O ile w przypadku technika farmacji praktyki ograniczają się zazwyczaj do pracy w aptece, najczęściej w charakterze sprzedawcy, o tyle w przypadku magistra farmacji są one znacznie bardziej rozbudowane. Czytaj dalej Praktyki i staże kluczem do sukcesu!

Wzorowy farmaceuta

Vitaminum

Osoby pracujące w branży medycznej muszą wyróżniać się przede wszystkim spokojem i determinacją niezbędną do osiągnięcia celu. Ponadto w tej branży wymagana jest niezwykła precyzja i dokładność. W przypadku farmaceuty jest to szczególnie istotne w momencie, gdy przygotowuje on lek na indywidualne zamówienie lub gdy sporządza maść według szczegółowego przepisu. Czytaj dalej Wzorowy farmaceuta

Pasja a wykształcenie farmaceuty?

Niezależnie od wykonywanego zawodu, najlepsi fachowcy muszą pasjonować się swoją pracą. W przeciwnym wypadku będą to tylko osoby o określonych kompetencjach formalnych, bez dodatkowej, ale niezwykle istotnej wiedzy. Negatywne konsekwencje takiego podejścia do pracy odczują wszyscy – pracownik szybciej się wypali zawodowo, pracodawca odnotuje spadek sprzedaży towarów lub usług, a klient nie będzie zadowolony z otrzymanych dóbr, a zwłaszcza obsługi. Czytaj dalej Pasja a wykształcenie farmaceuty?

Jak wygląda ścieżka edukacyjna farmaceuty?

Osoby zainteresowane tematyką zdrowia, medycyny, ziołolecznictwa czy farmacji powinny możliwie wcześnie zdecydować się na odpowiedni profil w szkole ponadgimnazjalnej. Obecnie największą popularnością cieszy się pod tym względem profil biologiczno-chemiczny, niekiedy nazywany także medycznym. Profil ten jest realizowany w liceach ogólnokształcących i powstał w zastępstwie za dawne licea medyczne.

Decydując się na studia farmaceutyczne należy pami Czytaj dalej Jak wygląda ścieżka edukacyjna farmaceuty?